Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải K&A chính thức trở thành hội viên VCCI

Công ty TNHH Giao nhận vận tải K&A  chính thức trở thành hội viên VCCI - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam